• Vienyti Lietuvos Respublikoje veikiančių nepalankių ir mažiau palankių ūkininkauti vietovių naudotojus, organizuoti mokymus, seminarus, paskaitas, sąskrydžius, šventes ir kitus švietėjiškus renginius;
  • Atstovauti ir ginti Lietuvos Respublikoje veikiančių nepalankių ir mažiau palankių ūkininkauti vietovių naudotojų interesus valstybinėse institucijose, įstaigose ir organizacijose, Europos Sąjungos institucijose, kituose juridiniuose asmenyse;
  • Lietuvos Respublikoje veikiančių nepalankių ir mažiau palankių ūkininkauti vietovių naudotojų vardu rengti ir teikti teisės aktų projektus, inicijuoti teisės aktų pakeitimus, teikti pasiūlymus ir atlikti kitus su tuo susijusius veiksmus, siekiant užtikrinti tinkamą nepalankių ir mažiau palankių ūkininkauti vietovių naudotojų interesų teisinę apsaugą;
  • Narių prašymu ir sutarimu spręsti ginčus tarp asociacijos narių;